Våre uttalelser

Asker Elveforums uttalelser (innspill, høringsbrev, klager mm) fra og med 31.12.2019  ligger nå på vår Google Drive. Dere finner disse uttalelsene nedenfor.

Høringsbrevene og andre brev i plan- og byggesaker er også tilgjengelig på https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/offentlighet-og-innsyn/     På grunn av sammenslåingen er det pr. januar 2020 mer komplisert enn tidligere å finne Asker Elveforums brev i kommunens system. Søkeordet Asker Elveforum gir begrenset treff, men ved å søke på sak kan man ved scrolling finne våre bidrag.

For perioden før kommunesammenslåingen: scroll og finn «Historikk – innsyn i postlister og politiske saker fra før sammenslåingen» og gå videre til «Tidligere Asker (1.1.2015 – 31.12.2019)» og velg Teknisk postliste (plan- og byggesaker). Ved å søke på «Asker Elveforum» kommer det opp 236 saker i «gamle» Asker fra vi startet vår aktivitet i slutten av 2015 til og med 2019.

Vi beklager at vi ikke har lagt inn alle høringsbrevene på vår egen side. De første årene fungerte det fint med en link herfra til kommunens side. Men i kommunens system fra januar 2020 fungerer ikke linken og ved å søke på Asker Elveforum kommer bare noen få brev til syne. Kanskje vi gjør den relativt store jobben å går tilbake til perioden 2016 – 2019 og legger våre brev tilgjengelig her.

Brev 2024 - Asker Elveforum

Trykk pilen oppe til høyre for bedre visning

Brev 2023 - Asker Elveforum

Trykk pilen oppe til høyre for bedre visning

Brev 2022 - Asker Elveforum

Trykk pilen oppe til høyre for bedre visning

Brev 2021 - Asker Elveforum

Trykk pilen oppe til høyre for bedre visning

Brev 2020 - Asker Elveforum

Trykk pilen oppe til høyre for bedre visning