Styret

Styreleder

Unn Orstein - Sivilingeniør, prosjektleder, pensjonist

Styremedlemmer

Dan Lundquist - Hydrolog, pensjonist
Knut Johan Ruud - Norsk Jeger og fiskeforening, Buskerud
Kjell Repp - Hydrolog i NVE, pensjonist
Wilhelm Kavli - Samfunnsviter, seniorrådgiver i statsforvaltningen
Inger Staubo - Biolog, Seniorrådg i NVE, pensjonist
Knut Hammervoll - Tidl kultursjef, konsulent i bydel i Oslo, pensjonist

Varamedlem

Guttorm Grundt - Arkitekt, tidl. miljøvernleder i Oslo, eks politiker

Valgkomite

Trond Jerve - Sivilingeniør, Kommunestyret
Erik Helland-Hansen - Rådgiver innen vann- og miljøplanlegging, pensjonist