Nyheter

2023-02-09 Protokoll fra Årsmøte 2022 - godkjent.pdf

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKER ELVEFORUM

Torsdag 9. februar 2023 kl 19.00

Føyka, klubbhus til Asker skiklubb, Store Sal

<------->

Temaforedrag 

Avløpsrensing og nitrogentilførsel til vassdrag og Oslofjorden/Drammensfjorden og Handlingsplaner.
v/ Kommunens avdeling Vann og Vannmiljø

Valg av renseløsning for Lahell ved Drammensfjorden blir behandlet i formannskapet 7.februar så vi får en fersk oppdatering. Orienterer om handlingsplaner/tiltaksplaner for å følge opp strategiene i Temaplanen, både på overvann, avløp og i forhold til vannmiljø.

Innkalling og sakspapirer

Årsmøtet 2023 - Innkalling, beretning, regnskap, budsjett, valg, vedtekter.pdf

Innkalling til årsmøte og temaforedrag i Asker Elveforum
Torsdag 3. februar 2022 kl 19 - digitalt - link sendes på e-post

Vi ønsker medlemmer, tidligere medlemmer, nye medlemmer og folk flest velkommen til årsmøte og temaforedrag i Asker Elveforum

Innkalling til årsmøte i Asker Elveforum finner du under denne teksten. Dokumentet inneholder årsberetning, regnskap/budsjett, forslag til valg og vedtektene.

Årsmøtet går vanligvis unna på 30 minutter (vi leser ikke opp årsberetningen) og vi kan bruke tid på temaet:

"Hva skjer egentlig med Oslofjorden?" ved Tore Killingland

Styret ønsker gjenvalg og Tore Killingland stiller som vara. Tores CV er kortfattet oppsummert i arket om valg.

Det betyr mye for oss at vi har medlemmer. VIPPS gjerne 100 kr til Asker Elveforum/18930. Følg oss på Facebook og les våre uttalelser på høringer og diverse på askerelveforum.no.

Vennlig hilsen
Unn Orstein
Asker Elveforum
95 27 62 96

unn.orstein@gmail.com

Årsmøte 04.02.21 – protokoll og presentasjon

Protokollen er vedlagt. Årsmøtedokumentene ble lagt inn i en presentasjon for enklere gjennomføring av digitalt møte. Tema i etterkant om saker som vi er opptatt av er også inkludert i presentasjonen.