Nyheter

Innkalling til årsmøte og temaforedrag i Asker Elveforum
Torsdag 3. februar kl 19 - digitalt - link sendes på e-post

Vi ønsker medlemmer, tidligere medlemmer, nye medlemmer og folk flest velkommen til årsmøte og temaforedrag i Asker Elveforum

Innkalling til årsmøte i Asker Elveforum finner du under denne teksten. Dokumentet inneholder årsberetning, regnskap/budsjett, forslag til valg og vedtektene.

Årsmøtet går vanligvis unna på 30 minutter (vi leser ikke opp årsberetningen) og vi kan bruke tid på temaet:

"Hva skjer egentlig med Oslofjorden?" ved Tore Killingland

Styret ønsker gjenvalg og Tore Killingland stiller som vara. Tores CV er kortfattet oppsummert i arket om valg.

Det betyr mye for oss at vi har medlemmer. VIPPS gjerne 100 kr til Asker Elveforum/18930. Følg oss på Facebook og les våre uttalelser på høringer og diverse på askerelveforum.no.

Vennlig hilsen
Unn Orstein
Asker Elveforum
95 27 62 96

unn.orstein@gmail.com

Årsmøte 04.02.21 – protokoll og presentasjon

Protokollen er vedlagt. Årsmøtedokumentene ble lagt inn i en presentasjon for enklere gjennomføring av digitalt møte. Tema i etterkant om saker som vi er opptatt av er også inkludert i presentasjonen.