Nyheter

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE
ASKER ELVEFORUM

Torsdag 15. februar 2024 kl 19.00

Føyka, klubbhus til Asker skiklubb, Store Sal

<------->

Innkallingen inkludert årsrapport, regnskap, budsjett, revisormelding, valg og vedtekter i ett dokument som du finner HER

Årsmeldingen formidler sakene vi har jobbet med pr elv i 2023. Det skjer mye langs Askerelva, Neselva, Fusdalbekken, Årosvassdraget, Sætreelva og ved flere  andre bekker. Det er mange plansaker som antas komme til politisk behandling eller byggesak avgjørelse i 2024.  

Årsmøtet tror vi går raskt, styret tar gjenvalg og deretter er det foredrag om Drengsrudbekken på Føyka langs Kirkeveien og en formidling fra kommunens Vann og Vannmiljø om mange viktige saker.

Håkon Gregersen, biolog, Norconsult: "Drengsrudbekken - fra lukket til smykke"

Kommunens avdeling Vann og Vannmiljø formidler

Vedlegger linken om åpning av Drengsrudbekken og ny Kirkevei og ny bro 12.10.2022:
https://www.budstikka.no/endelig-er-veien-apnet-igjen-en-gledens-dag/s/5-55-1290781

Årsmøtet 2024 - Innkalling - årsrapport - regnskap - budsjett - valg - vedtekter.pdf

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKER ELVEFORUM

Torsdag 9. februar 2023 kl 19.00

Føyka, klubbhus til Asker skiklubb, Store Sal

<------->

Temaforedrag 

Avløpsrensing og nitrogentilførsel til vassdrag og Oslofjorden/Drammensfjorden og Handlingsplaner.
v/ Kommunens avdeling Vann og Vannmiljø

Valg av renseløsning for Lahell ved Drammensfjorden blir behandlet i formannskapet 7.februar så vi får en fersk oppdatering. Orienterer om handlingsplaner/tiltaksplaner for å følge opp strategiene i Temaplanen, både på overvann, avløp og i forhold til vannmiljø.

Innkalling og sakspapirer

Årsmøtet 2023 - Innkalling, beretning, regnskap, budsjett, valg, vedtekter.pdf

Protokoll 2023

2023-02-09 Protokoll fra Årsmøte 2022 - godkjent.pdf

Innkalling til årsmøte og temaforedrag i Asker Elveforum
Torsdag 3. februar 2022 kl 19 - digitalt - link sendes på e-post

Vi ønsker medlemmer, tidligere medlemmer, nye medlemmer og folk flest velkommen til årsmøte og temaforedrag i Asker Elveforum

Innkalling til årsmøte i Asker Elveforum finner du under denne teksten. Dokumentet inneholder årsberetning, regnskap/budsjett, forslag til valg og vedtektene.

Årsmøtet går vanligvis unna på 30 minutter (vi leser ikke opp årsberetningen) og vi kan bruke tid på temaet:

"Hva skjer egentlig med Oslofjorden?" ved Tore Killingland

Styret ønsker gjenvalg og Tore Killingland stiller som vara. Tores CV er kortfattet oppsummert i arket om valg.

Det betyr mye for oss at vi har medlemmer. VIPPS gjerne 100 kr til Asker Elveforum/18930. Følg oss på Facebook og les våre uttalelser på høringer og diverse på askerelveforum.no.

Vennlig hilsen
Unn Orstein
Asker Elveforum
95 27 62 96

unn.orstein@gmail.com

Årsmøte 04.02.21 – protokoll og presentasjon

Protokollen er vedlagt. Årsmøtedokumentene ble lagt inn i en presentasjon for enklere gjennomføring av digitalt møte. Tema i etterkant om saker som vi er opptatt av er også inkludert i presentasjonen.